Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality
24.11.2017

Rytieri ľudskosti

Dňa 24. novembra 2017 v obradnej miestnosti mesta Čadce privítali predseda Slovenského Červeného kríža, Územného spoku Čadca MUDr.Milan Galgánek a riaditeľka Slovenského Červeného kríža, Územného spoku Čadca Mgr.Elena Tomašiková mnohonásobných darcov krvi, ktorí si prevzali zlaté plakety prof.MUDr.Jána Janského za 30 násobné darovanie u žien a 40 násobné darovanie u mužov 40 darcov krvi, diamantové plakety u žien za 60 násobné darovanie a u mužov za 80 násobné darovanie krvi, Medaile prof.MUDr.Jána Kňazovického za 100 násobné darovanie krvi.
23.11.2017

Večer vďaky 2017

Dňa 23.11.2017 sa konal benefičný koncert "Večer vďaky", ktorého hlavným organizátorom je Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci.
19.10.2017

Ukážky prvej pomoci na Základnej škole v Rudine

Dňa 19. 10. 2017 Mládež Slovenského Červeného kríža, Územného spolku v Čadci prezentovala ukážky prvej pomoci na ZŠ v Rudine. 
12.10.2017

Pomáhame potravinami 2017

Aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia s odhodlaním pomôcť druhým.
09.10.2017

Ukážky prvej pomoci na Základnej škole v Rakovej

Dňa 09. 10. 2017 UzSČK v Čadci uskutočnil prezentáciu ukážok prvej pomoci na ZŠ v Rakovej. 
28.05.2017

cvičenie

Cvičenie dobrovoľných hasičských zborov a záchranárov pri pátracích akciách v spolupráci s políciou a integračným záchranným systémom
04.06.2015

28.mája sa v Dome kultúry v Čadci zachraňovalo

Mladí záchranári v akcii
11.02.2015

ZACVIČME SI SPOLU

Tréning pamäti v rámci projektu SČK v Čadci pod názvom "Zacvičme si spolu ".
0/0
Back
4. 6. 2015

28.mája sa v Dome kultúry v Čadci zachraňovalo

Tak,  ako každý rok aj tentokrát, si žiaci ZŠ z regiónu Kysúc mohli overiť svoje vedomosti zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, z histórie a súčasnosti ČK v regionálnej súťaži – Hliadky Mladých Zdravotníkov, organizovanej územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Čadci 28.mája 2015.

Obsahom tejto súťaže boli okrem spomínaných vedomosti aj zručnosti z praktického poskytnutia PP pri „ reálnych poraneniach “.
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev I.stupňa a 13. Družstiev II. Stupňa ZŠ.

Súťaž otvorila svojimi slovami pani riaditeľka ÚzS SČK v Čadci Mgr. Elena Tomašíková. Slová podpory, uznania a vďaky zazneli aj z úst predsedníčky ÚzS SČK PhDr. Márie Kuljovskej  a hostí súťaže – predsedu OÚ v čadci JUDr. Milana Rebroša a riaditeľa KNsP Ing. Martina Šenfelda. S organizačnými pokynmi oboznámil súťažiacich MUDr. Milan Galgánek, odborný garant celej súťaže a výučby prvej pomoci na ÚzS SČK. Ako podotkol víťazmi sú všetky deti, ktoré prišli. Títo mladí ľudia mali snahu, chuť a predovšetkým vymenili počítač a sociálne siete za prípravu na túto súťaž.

Všetci sa však na  stupienok víťazov nezmestíme, a preto museli rozhodcovia z radov profesionálov predsa len určiť, ktoré družstvo bolo najlepšie. Úloha to nebola ľahká, pretože družstvá boli veľmi dobre pripravené.
Na pomyselné stupienky víťazov vystúpili žiaci v tomto poradí:

HZM I. stupňa

l. miesto       ZŠ Staškov

2. miesto      ZŠ Makov

3. miesto      ZŠ Nová Bystrica – Vychylovka

HZM II. stupňa

1. miesto       ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

2. miesto       ZŠ Čierne – Vyšný Koniec družstvo č.2

3.miesto        ZŠ  Čierne – Vyšný Koniec družstvo č.1

Ak sa pozrieme za obzory tohto podujatia, zistíme, že nejde v ňom iba o preverenie nadobudnutých vedomostí a osvojených zručností a návykov, ale táto súťaž a príprava na ňu pomáha rozvíjať aj schopnosti a záujmy detí, a čo je najpodstatnejšie formovať v nich správne humánne postoje a hodnotovú orientáciu, ktoré predstavujú  základne piliere súčasnej koncepcie tvorivo – humanistického vzdelávania.
V závere sa chcem podakovať všetkým dobrovoľníkom SČK, ktorí sa podieľali na organizácií a realizácií súťaže, riaditeľovi KNsP Ing. Martinovi Šenfeldovi za osobný dar pre víťazné družstvá  I. aj II. stupňa,  knihy pre všetkých účastníkov súťaže a za uvoľnenie zamestnancov, ktorí robili rozhodcov, riaditeľke PhDr. SZŠ sv. Františka z Assisi  Renáte Kasmanovej za dlhoročnú poluprácu .

Tešíme sa na Vás všetkých opäť o rok.  
Predsedníčka územného spolku SČK v Čadci Mária Kuljovká

 

Galéria - Mladí záchranári v akcii 2015