Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality
24.11.2017

Rytieri ľudskosti

Dňa 24. novembra 2017 v obradnej miestnosti mesta Čadce privítali predseda Slovenského Červeného kríža, Územného spoku Čadca MUDr.Milan Galgánek a riaditeľka Slovenského Červeného kríža, Územného spoku Čadca Mgr.Elena Tomašiková mnohonásobných darcov krvi, ktorí si prevzali zlaté plakety prof.MUDr.Jána Janského za 30 násobné darovanie u žien a 40 násobné darovanie u mužov 40 darcov krvi, diamantové plakety u žien za 60 násobné darovanie a u mužov za 80 násobné darovanie krvi, Medaile prof.MUDr.Jána Kňazovického za 100 násobné darovanie krvi.
23.11.2017

Večer vďaky 2017

Dňa 23.11.2017 sa konal benefičný koncert "Večer vďaky", ktorého hlavným organizátorom je Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci.
19.10.2017

Ukážky prvej pomoci na Základnej škole v Rudine

Dňa 19. 10. 2017 Mládež Slovenského Červeného kríža, Územného spolku v Čadci prezentovala ukážky prvej pomoci na ZŠ v Rudine. 
12.10.2017

Pomáhame potravinami 2017

Aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia s odhodlaním pomôcť druhým.
09.10.2017

Ukážky prvej pomoci na Základnej škole v Rakovej

Dňa 09. 10. 2017 UzSČK v Čadci uskutočnil prezentáciu ukážok prvej pomoci na ZŠ v Rakovej. 
28.05.2017

cvičenie

Cvičenie dobrovoľných hasičských zborov a záchranárov pri pátracích akciách v spolupráci s políciou a integračným záchranným systémom
04.06.2015

28.mája sa v Dome kultúry v Čadci zachraňovalo

Mladí záchranári v akcii
11.02.2015

ZACVIČME SI SPOLU

Tréning pamäti v rámci projektu SČK v Čadci pod názvom "Zacvičme si spolu ".
0/0

Kurz opatrovania

Územný spolok Slovenský Červený kríž  Čadca ponúka 226 hodinový kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí. Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR zo dňa 14.apríla 2011. Dňa 5. apríla 2013 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie MPSVR SR o predĺžení akreditácie kurzu na ďalšie dva roky.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané na pomoc pri biosociálnych potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnej služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z.

Rozsah kurzu

Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho:

 • teoretická výučba v rozsahu 105 hodín,
 • praktická výučba 43 hodín, odborná stáž – prax 72 hodín
 • Skúšky 6 hodín praktická skúška + záverečný vedomostný test.

PLATBA ZA KURZ

Platbu je  možné zrealizovať:
 • v hotovosti do pokladne SČK
 • prevodom na účet
Po dohode je možné kurzovné zaplatiť aj v splátkach, podmienkou je doplatenie ceny najneskôr v deň skúšok.

Absolvent kurzu je schopný

 • komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti, 
 • aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti,
 • v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc privolať lekára,
 • pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky

Naše výhody

 • vysoká kvalita kurzov,
 • kvalifikovaní a akreditovaní lektori,
 • celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia,
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny,
 • malý počet účastníkov v kurze,
 • individuálny prístup.
 

Mám záujem